Skarnmineraler, calcium- og magnesiumrige silikatmineraler dannet ved kontaktmetasomatose af sedimentære carbonatbjergarter. De findes omkring granitintrusioner. Eksempler er diopsid, wollastonit, actinolit og granat. Disse mineraler kan være ledsaget af malmmineraler af jern, kobber, wolfram, zink og bly, hvorved brydeværdige forekomster kan dannes. Sådanne forekomster blev tidligere brudt mange steder omkring Oslo, fx i Grua og Konnerudkollen.