Skanse, løftet dæk agter i tidligere tiders sejlskibe, især sejlkrigsskibe, der dels gav skibet bedre sødygtighed, dels udgjorde en god kampplatform. Skansen rummede chefkahyt og kahytter til officerer med højere rang.