Skandinaviske sprog, fællesbetegnelse for de tre nationalsprog i Skandinavien, dansk, norsk og svensk, som sammen med færøsk og islandsk udgør de nordiske sprog. Se også Norden (det nordiske sprogfællesskab).