Skalpering, variant af den bestialske skik at hjemføre hovedet af nedlagte fjender, hvor alene øverste del af hovedhuden med hår skæres bort og tages som trofæ. Skalpering regnes for karakteristisk i mange nordamerikanske indianeres krigsførelse. Skikken synes oprindelig at have været begrænset til nogle få grupper, men skalpetagningen blev ansporet af dusører udlovet af koloniernes myndigheder og bredte sig i kolonitiden blandt både indianere og europæiske indvandrere.