Skaktgrave, gravtype, som består af en dyb, smal skakt, udhugget i klippen med en lav stenmur til at bære gravens dække af træ. Typen anvendtes især i det græske fastlands østlige del ved overgangen til sen bronzealder, 1650-1500 f.Kr., som undertiden benævnes skaktgravsperioden. Gravtypen er tæt forbundet med den mykenske elite, hvilket ses af de meget rige grave i gravcirkel A og B fundet i borgen i Mykene på Peloponnes.