Skadesforsikringens dækningsomfang er reguleret af policen, de almindelige forsikringsbetingelser i overensstemmelse med Forsikringsaftaleloven.