Skadedelikt, (2. led delikt, se deliktansvar), strafferetlig betegnelse for en forbrydelse, der fuldbyrdes, når der er forvoldt en skade, fx et menneskes død eller en tings ødelæggelse. Det er ikke tilstrækkeligt, at der er fremkaldt en fare eller foretaget en forkastelig handling; se også faredelikt.