Skørbugsurt, ældre navn for lægekokleare, se kokleare.