Skødning, ejendomsoverdragelse, der i middelalderen foregik, ved at sælgeren kastede eller lagde en jordklump fra ejendommen i køberens kappeskøde. Overdragelse af fast ejendom kunne også symboliseres, ved at sælgeren tog muld fra ejendommen op på en kniv, der blev overrakt til køberen. Selv efter at skøder var taget i brug, forekom symbolske overdragelsesformer indtil slutningen af 1600-t.