Skævvinklet figur, i geometri en figur, hvori alle vinkler er skæve, dvs. ikke rette. I en skævvinklet polygon er således alle vinkler spidse eller stumpe, og i et skævvinklet polyeder er ingen toplansvinkel ret; fx er alle de regulære polyedre undtagen terningen skævvinklede.