Skæringsdagen er ved et ejerskifte den dag, pr. hvilken renter, bidrag, ejendomsskatter m.v. fordeles mellem sælger og køber i en refusionsopgørelse. Er normalt pr. overtagelsesdagen.