Skæppe, (af germ. *skappiōn 'noget udhulet', beslægtet med da. skab), kornskæppe, gammelt dansk volumenmål, som i middelalderen og frem til metersystemets indførelse i 1907 blev anvendt til afregning af korn. Siden 1683 var 1 skæppe lig med 18 potter (17,4 l).