skægmejse

Skægmejse, Panurus biarmicus, fåtallig dansk ynglefugl (16,5 cm). Den er knyttet til rørskov, hvor den færdes skjult og let overses. Den har en vid, men meget pletvis og ustadig udbredelse i Europa og Asien og indvandrede i 1966 til Danmark, hvor bestanden siden har svinget voldsomt i størrelse, idet arten er følsom over for isvintre. Siden begyndelsen af 1990'erne har den klaret sig godt og er fundet på talrige lokaliteter ud over i Vejlerne, som er langt den vigtigste yngleplads. Den samlede danske ynglebestand er svær at opgøre, men anslås til flere tusinde par.

Føden er næsten udelukkende insekter og andre smådyr om sommeren og plantefrø (især tagrør) om vinteren.

Hør skægmejsen:

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig