Skæggede brødre er lægbrødre i et kloster modsat munkene. Disse sidste skulle i ordener, der var underlagt den romerskkatolske kirke, være glatragede; dispensation herfra blev givet til fx missionærer i Mellemøsten og til asketer.