Skægfugle, Capitonidae, familie af spættefugle med ca. 82 arter i Afrika, Sydasien og tropisk Amerika. Skægfuglene har en kompakt kropsbygning, et stort hoved med et kraftigt, kegleformet og spidst næb med børster ved næbroden og korte, kraftige fødder. De fleste er livligt farvede, de amerikanske og asiatiske arter gerne i grønt med røde, blå eller gule markeringer, mens sort, gult og rødt dominerer hos de afrikanske arter. Kønnene er forskelligt tegnede hos de amerikanske skægfugle, men normalt ens hos de to andre grupper. Størrelsen varierer fra 9 til 32 cm, og mens de små arter er livlige og adrætte, giver de større arter et ladt og klodset indtryk. De fleste arter er skovlevende, men adskillige afrikanske skægfugle er knyttet til savannen. Føden er frugter og knopper, i varierende grad suppleret med insekter og andre smådyr. Reden er et hul, fuglene selv udhugger i mørt træ, i termitboer eller i jorden, og hvor kuldets 2-5 æg lægges uden nogen form for redeforing. Begge mager deltager i udrugning og ungepasning, og hos nogle afrikanske arter kan også unger fra tidligere kuld hjælpe med fodringen.