Skårlægger, selvkørende landbrugsmaskine eller redskab, der påmonteret en traktor afskærer en næsten fuldmoden afgrøde og samler den i rækker. Afgrøder med uens blomstring, hvor de først modne frø let drysser af ved modenhed, fx mange havefrøsafgrøder, bliver normalt skårlagt før tærskning med mejetærsker.