Skållav, Parmelia, den artsrigeste slægt af bladlaver med over 600 arter, heraf 28 i Danmark. Arterne kendes på de skålformede frugtlegemer, apothecier, der har givet slægten navn. Løvet, thallus, sidder forankret til underlaget med trådformede hyfebundter, rhiziner. Mange arter vokser på kampesten og klipper, fx den i Danmark almindelige messingskållav, Parmelia conspersa, samt farveskållav, P. saxatilis, der også vokser på egestammer i jyske krat.