Sjakbajs, (sjak + -bajs beslægtet med eng. boss mester, leder), formand for et sjak.