Sjælevandring, almen religiøs grundforestilling om sjælen som en evig størrelse, der ved legemets død genfødes i et nyt individ på højere eller lavere trin, afhængigt af sjælens fortjeneste eller skyld; har en fremtrædende plads i hinduismen, jf. samsara. Se også reinkarnation.