Situationsplan, oversigtsplan, der viser et terræn med bevoksning, huse osv.; beliggenhedsplan.