Situationens generalstab, strejkeledelse af tillidsmænd, proklameret af Aksel Larsen, formanden for DKP, ved en stor arbejderdemonstration på Christiansborg Slotsplads under strejkerne i 1956. Anledningen var, at regeringen H.C. Hansen havde ophøjet et mæglingsforslag til lov, og udtrykket kunne antyde ønsket om en revolutionær udvikling. Strejkerne afvikledes dog efter kort tid.