Sitologi, (gr. sito- + -logi), læren om næringsmidler.