Sitofobi, (gr. sito- + -fobi), inden for psykologi sygelig frygt for el. lede ved mad.