Sirmiske trosbekendelser, en række oldkristne trosbekendelser fra tidsrummet mellem 351 og 378, vedtaget ved kirkemøder i den kejserlige hovedstad Sirmium ved Romerrigets nordøstgrænse (nuv. Sremska Mitrovica NV for Beograd). Som en ariansk reaktion imod den nikænske trosbekendelse fra 325 nægtede man først en egentlig lighed mellem Faderen og Sønnen (homousianere). Da arianismen atter faldt i unåde, vendte man gradvis tilbage til den sejrende nikænske trosbekendelse.