Sinistra mano, (it.), inden for musik venstre hånd.