Sinister, (latin 'venstre'), heraldisk venstre, højre side af et våbenskjold set fra beskuerens synsvinkel, den venstre set fra skjoldbærerens. Det modsatte heraf er dekster.