Sine qua non - uomgængeligt, (lat. 'uden hvilken ikke'), udtryk for, at noget er ufravigeligt, uomgængeligt.