Sine Cerere et Libero friget Venus, (lat.), uden Ceres og Liber (mad og vin) fryser Venus, dvs. tager kærligheden slut.