Simultanscene, sceneform, som især kendes fra middelalderteatret og kendetegnes ved, at alle lokaliteter er synlige samtidig, og at handlingen afgør, hvor på scenen spillet foregår. En typisk lokalitet var det dragelignende helvedesgab. En verdslig version af formen sås i begyndelsen af 1600-t. på teatret Hôtel de Bourgogne, kendt navnlig fra dets teatermaler og maskinmester Mahelots skitser. En simultan sceneform er i moderne teater anvendt af bl.a. Erwin Piscator.