Simplisme, (af lat. simplex + -isme), ensidig anskuelse; ensidigt ræsonnement; for stærk forenkling.