Simplicitas, (lat., af simplex), enkelhed; jævnhed; uskyldighed; oprigtighed; enfoldighed.