Simplexmetoden, matematisk metode til løsning af problemer inden for lineær programmering; den blev fundet af G.B. Dantzig i 1947. Målet er at optimere en lineær objektfunktion, når de variable samtidig opfylder et antal lineære uligheder. Simplexmetoden går ud på først at finde et punkt, der tilfredsstiller samtlige givne uligheder med så mange ligheder som muligt, dvs. et hjørne i det af ulighederne afgrænsede simplex (konvekse polyeder). Dernæst bestemmes den kant, langs hvilken objektfunktionen vokser mest, og man går til kantens andet hjørne. Dette gentages, indtil objektfunktionen aftager i alle retninger. Det fundne hjørne maksimerer da objektfunktionen. Metoden har stor praktisk betydning.