Sillimanit, (efter den amerikanske mineralog Benjamin Silliman, 1779-1864, og -it), vigtigt mineral i metamorfoserede lerbjergarter. Det danner prismatiske eller fibrøse, farveløse til brune orthorombiske krystaller. Massefylden er 3,25 g/cm3, og hårdheden 6,5-7,5. Sillimanit har samme kemiske sammensætning som andalusit og kyanit, Al2SiO5, der krystalliserer på flere måder (polymorfi). Hvor andalusit dannes ved høj temperatur og lavt tryk i kontaktaureoler omkring intrusioner, og kyanit ved høje tryk, fx i bjergarten eclogit, dannes sillimanit i regionalmetamorfoserede bjergarter ved både højt tryk og høj temperatur.