Silkemos, Homalothecium, slægt af sidefrugtede bladmosser med krybende stængel og rhizoider samt talrige oprette sidegrene eller opret, uregelmæssigt grenet stængel, foroven uden rhizoider. Bladene er tydeligt længdefoldede med enkelt ribbe. Antallet af arter i slægten varierer med slægtopfattelsen fra en enkelt art, kruset silkemos (Homalothecium sericeum), der vokser i Danmark, til 11 arter hjemmehørende i Europa.