Silke, Cuscuta, planteslægt med ca. 150 arter i snerlefamilien, Convolvulaceae. Slægten er udbredt over det meste af Jorden, især i Amerika. Det er enårige, klorofylløse snylteplanter, som mangler egentlige rødder. De trådtynde, gule eller rødlige stængler slynger sig om værtsplanten og optager al deres næring fra den gennem særlige sugeorganer (haustorier). Bladene er små og skælformede, og de små, undersædige, fire- til fem-tallige blomster sidder i tætte hoveder. Frugten er en firefrøet buddike. Tre arter er vildtvoksende i Danmark. Den almindeligste art, nældesilke (C. europaea), snylter især på stor nælde, humle og gråbynke. Lyngsilke, C. epithymum, træffes på hedelyng, timian, visse og andre hedeplanter og den sjældne gulstænglet silke, C. campestris, snylter især på bælgplanter.