Siliqua, romersk sølvmønt, udmøntet under Konstantin 1. den Store fra 324 e.Kr.; udmøntningen ophørte inden udgangen af 300-t. Det største fund af siliquae i Danmark er en skat fra Gudme omfattende 293 mønter. Se romersk møntvæsen.