Silikater, forbindelser mellem silicium, oxygen og et eller flere metaller. Ofte indgår også hydroxidgruppen (OH). Se silicium (forbindelser) og silikatmineraler.