Silent majority, (eng. 'det tavse flertal'), amerikansk politisk begreb, som primært tilskrives præsident Nixon, der i slutningen af 1960'erne i forbindelse med protesterne mod Vietnamkrigen hævdede, at et konservativt flertal ikke kom til orde i den politiske debat.