Silener, (gr. Seilenos), i græsk mytologi fabelvæsener med menneske- og hestetræk, som regel synonymt med satyrer. Ligesom satyrer er silener gejle skovdæmoner, der optræder i flokke, gerne under anførelse af Far Silen, Papposilenos, i Dionysos' følge. I myten om kong Midas optræder Silenos som den livskloge rådgiver, men ellers er silener kendetegnet ved en rå og ureflekteret appetit på vin og mænader.