Sikringscelle, særligt rum i et fængsel eller arresthus, hvor en indsat, der er farlig for sig selv eller andre, kan anbringes og fastspændes til en seng. Den indsatte skal jævnlig overvåges og skal tilses af en læge. Anbringelsen må ikke vare længere end absolut påkrævet. Se også Kriminalforsorgen.