Sikringsakten er den handling (akt), man skal foretage, for at sikre, at ens pant er retsbeskyttet over for kreditorer eller aftaleerhververe. Sikringsakten kan være, at man skal give meddelelse (denunciere), jf. Gældsbrevslovens § 31, eller sørge for tinglysning eller anden registrering eller foretage fysisk rådighedsberøvelse.