Sikkerhedsventil, vægt- eller fjederpåvirket ventil, der sikrer mod overtryk i fx dampanlæg, rørledninger, tryktanke eller hydrauliske systemer. Hvis trykket overstiger en vis værdi, vil sikkerhedsventilen åbne, idet trykket i systemet overvinder trykket fra en spiralfjeder eller en vægtstangsarm. Trykket i systemet vil derefter falde, indtil ventilen igen lukker. Kravet til en sikkerhedsventil er hurtig åbning og lille forskel mellem det tryk, hvor ventilen åbner og lukker.