Sikkerhedsrepræsentant, efter Arbejdsmiljøloven en medarbejder, der inden for et arbejdslederområde eller en afdeling af sine kolleger er valgt til medlem af områdets sikkerhedsgruppe og til at repræsentere kollegerne over for arbejdsgiveren i sikkerheds- og sundhedsspørgsmål. Sikkerhedsrepræsentanten, der ikke må have ledende arbejdsfunktioner, vælges efter samme regler, som gælder for valg af tillidsrepræsentant, men alle kolleger deltager i valget, uanset om de er fagligt organiserede. Valget sker for to år, og genvalg kan finde sted. Den valgte skal gennemgå en lovbestemt sikkerhedsuddannelse.