Sikkerhedsofficer, særligt udpeget officer, der varetager tilsynet med overholdelsen af sikkerhedsbestemmelser inden for en stab eller enhed. Til overvågning af skarpskydning under uddannelse eller øvelse udpeges også en sikkerhedsofficer.