Sikkerhedsforvaring, foranstaltning, der 1933-73 efter Straffeloven kunne anvendes over for farlige kriminelle, der havde vist sig upåvirkelige af almindelig straf. Sikkerhedsforvaring blev kun anvendt i mindre omfang. Anbringelsen, der skete i en særlig afdeling i Horsens Statsfængsel, varede mellem 4 og 20 år. Afgørelse om løsladelse blev truffet af Fængselsnævnet, der var et administrativt organ. Se også Kriminalforsorgen.