sigtdybde

Sigtdybde. Måling af sigtdybden med en sigtskive er en meget simpel undersøgelse, der uden risiko for aflæsningsfejl m.m. kan tages af lægmand. Billedet af denne sigtskive, der endnu ses tydeligt i vandet, stammer fra en folkelig overvågning af søers almene tilstand, finansieret af Spar Miljøfonden i 1988. Her kunne fx en familie, skoler eller spejdere adoptere en sø og indsende måleresultaterne til fonden.

.

Sigtdybde, sigtedybde, Secchidybde, mål for sø- og havvands klarhed; angiver, hvor den dybde, der kan aflæses, når en hvid skive (secchiskive) med en diameter på 20-30 cm, der sænkes ned i vandet, ikke længere er synlig oppefra. Lille sigtdybde er tegn på, at vandet er uklart af partikler, først og fremmest planktonalger, og dermed er forurenet (se også eutrofiering).

Metoden anvendes bl.a. i miljøovervågning for at holde øje med vandets klarhed i søer og fjorde; også i havundersøgelser måles sigtdybden (se hav (havøkologi)). Sigtdybden i danske søer varierer almindeligvis fra 10-15 cm i forurenede søer til over 8 m i helt rene søer. Målemetoden er gammel. I Memorabila nonnulla lacus Veteri rapporteres fra 1705 om en sigtdybde på 30 m i Vättern.

En sigtskive kaldes ofte en secchiskive efter en italiensk søofficer, der i 1865 brugte en rund, hvid skive systematisk til at måle vandets klarhed under et togt i Middelhavet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig