En signatur er en underskrift eller et mærke. Andre lignende former for afmærkning inkluderer segl.