Signaletisk, (fr. signaletique), som tjener til identifikation; beskrivende; karakteristisk.