Sifonogam, (af gr. sifon rør + -gam), d.s.s. fanerogam.