Sideordning, grammatisk betegnelse, se asyndese og paratakse.